470 ഗ്രാം ഭാരമുള്ള നാനോ  കുഞ്ഞ്

കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്നും സഞ്‍ജീവനിയിൽ എത്തി മാസം തികയാതെ പ്രസവിച്ച 470  ഗ്രാം മാത്രം ഭാരമുള്ള കുഞ്ഞിനെ നവജാത ശിശു വിഭാഗത്തിൽ ആഴ്ചകൾ നീണ്ട മികച്ച കരുത്തലിലൂടെ 2 kg ഭാരത്തിലെത്തിച്ചു.  

F
?
?

ENT

Date:
സൗജന്യ ENT രോഗ നിർണയവും കേൾവി പരിശോധനയും Read More

Dermatology

Date:
സൗജന്യ ഡെർമറ്റോളജി  പരിശോധന Read More

BMD Camp - 09.12.17

Date:09/12/2017
സൗജന്യ ആസ്തി ബലക്ഷയ പരിശോധന Read More

Counseling Camp - on 20th May 2017, Saturday

Date:20/05/2017
Read More

Paediatric Camp - held on 22nd April

Date:22/04/2017
Read More